Výskum a vývoj Výskum a vývoj

Výskum a vývoj výrobkov a profesionálnych systémov

Oddelenie výskumu a vývoja vo firme San Marco sa v priebehu rokov obohatilo o nové zdroje, kompetencie a nástroje, až kým sa nestalo prvotriednym prvkom firmy. Skupina výskumníkov, dislokovaných v troch výrobných závodoch, rozdeľuje svoje aktivity do viacerých sektorov určených pre systémy v stavebníctve: emaily a krycie nátery, dekoratívne farby a dekoračné prípravky na podlahy, prípravky pre fasády, povrchové nátery a termoizolačné systémy, certifikácie, problematiku životného prostredia a legislatívu.

Misiou laboratória vývoja a výskumu, v ktorom pracujú bok po boku chemici s veľkými skúsenosťami v odbore farieb i mladí pracovníci s veľkou ašpiráciou a schopnosťami. Tento pracovný tým umožnil rozvinúť výskum od realizácie prípravkov po tvorbu systémov, t. j. systémov výrobkov alebo prvkov vzájomne prepojených medzi nimi i s vonkajším prostredím prostredníctvom vzájomných vzťahov, ktoré sa správajú ako jeden celok.

Proces vytvárania nových výrobkov sleduje dve hlavné cesty:

  • vývoj nových výrobkov podľa katalógu;
  • vývoj výrobkov alebo systémov «on demand» pre uspokojenie špecifických potrieb, pochádzajúcich z celého sveta.  

V prvom prípade majú vstupné prvky, ktoré sú spracované oddelením marketingu a obchodným oddelením, za cieľ vytvorenie výrobkov/systémov rozsiahleho rozšírenia; v druhom prípade vývoj prebieha so zohľadnením špecifických charakteristík miesta pôvodu požiadavky a cieľom je vytvorenie výrobkov/systémov s regionálnym alebo miestnym šírením.