Farby a smalty na steny v interiéri Farby a smalty na steny v interiéri

Farby a smalty na steny v interiéri

Firma San Marco ponúka kompletnú radu farieb a emailov na steny s vodou pre interiéry, vyvinuté kvôli uspokojeniu všetkých vašich potrieb. Bez zápachu a s vysokou kvalitou; naše farby na múry a naše emaily sú vytvorené s nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín. Prchavé organické zlúčeniny predstavujú látky znečisťujúce ovzdušie, ktoré ohrozujú ľudské zdravie a spôsobujú škody na životnom prostredí. To je dôvod, prečo sú naše vodové farby pre interiéry vytvorené tak, aby zaisťovali pohodu bývania, maximálnu spokojnosť a estetické výsledky, ktoré si dlhodobo uchovávajú svoju krásu.
Priedušné farby, umývateľné farby, super umývateľné farby alebo emaily na múry: zvoľte kategóriu prípravkov, ktorá je najvhodnejšia pre cieľové použitie v rámci vášho záujmu a obnovte priestory, v ktorých žijete tým, že na vaše steny aplikujete novú farbu. 

Priedušné vodové farby

Umývateľné vodové farby

Super umývateľné vodová farba

Emaily na múry

Bývať v zdraví a pohode

Protiplesňové a sanačné vodové farby