Textúry BIM a 3CAD Textúry BIM a 3CAD

Textúry BIM a 3CAD: po boku profesionálov pri inteligentnom návrhu

Byť vždy po boku profesionálov z daného sektoru, od architektov po návrhárov, od inžinierov po dodávateľov, a prispievať k tomu, aby bola ich aktivita stále efektívnejšia a príjemnejšia: práve s týmto cieľom im spoločnosť San Marco Group Spa dáva k dispozícii bohatú knižnicu objektov/textúr svojich dekoratívnych výrobkov, hlavných efektov farebnej palety a módnych farebných odtieňov, ktoré môžu byť použité vo fáze návrhu.

Digitálne knižnice: dostupné formáty

Knižnice sú k dispozícii pre 3DS Max (MAT), vo formáte BIM (RFA a ADSKLIB) a so všetkými oddelenými mapami pre rendering vo formáte JPG, vrátane všetkých dekoratívnych prípravkov od firmy San Marco a ich efektov farebnej palety, zreprodukovaných v početných módnych farebných odtieňoch.

Digitálne knižnice sú optimalizované pre dosiahnutie maximálneho výkonu systémov a sú sprístupnené aj vo formáte pre vzájomnú výmenu pre BIM aj pre CAD, aby mohli byť použité v 3D aj 2D prostredí architektonického návrhu.