Podpora a pomoc Podpora a pomoc

Predpredajná a popredajná podpora a technická pomoc

San Marco Group Spa ponúka službu na mieru pre každého profesionála (návrhára alebo aplikačnú firmu) od voľby materiálov v kancelárii po pomoc na stavbe.
K hlavným službám technickej pomoci a službám pre predajcov patria:

 • Zelené číslo technickej pomoci pre odpovede a/alebo riešenia na otázky technického charakteru o výrobkoch, systémoch a cykloch aplikácie: 800 853048;
 • Prítomnosť technika, pôsobiaceho ako referencia na danom území, kvôli konzultáciám a popredajnému servisu s technickými elaborátmi pre zákroky na nových i existujúcich budovách;
 • Poradenstvo na stavbe kvôli reklamáciám výrobkov a aplikačných cyklov;
 • Teoretické a praktické vzdelávanie, určené pre aplikačné firmy a poskytované u predajcov, so špecifickými školeniami na tému tepelnej izolácie vo forme obvodového plášťa, obnovy betónu, ozdravenia múrov použitím odvlhčovacích systémov, obnovy poškodených povrchov, školení o dekoračných prípravkoch a živicových podlahách;
 • Účasť na kongresoch s referenčnými NÁRODNÝMI ORGÁNMI pre šírenie technológií o izolačných systémoch;
 • Účasť v spolupráci s našimi predajcami na udalostiach a podujatiach ako sú veľtrhy, dni otvorených dverí atď.;
 • Poradenstvo a správa poisťovacích udalostí kvôli vydaniu poisťovacích certifikátov pre systémy s obvodovým plášťom alebo cykly natierania;
 • Aktualizácia ohľadom legislatívy a noriem v oblasti daňových úľav;
 • Pomoc návrhárom pri spracovaní technických správ s aktualizáciou ohľadom nových technológií;
 • Možnosť vykonať na požiadanie návrhárov rozmerové výpočty transmitancie, útlmu a sfázovania pre návrh povrchov, ktoré majú byť izolované prostredníctvom systémov s obvodovým plášťom;
 • Termografické a hygrometrické analýzy.