Community San Marco Lovers Community San Marco Lovers

San Marco Lovers: community vyhradená pre našich najlepších remeselníkov

San Marco predstavuje projekt San Marco Lovers, Community založená pre dekorátorov, firmy a remeselníkov, ktorí milujú naše výrobky a našu značku. Skupina ľudí, zdieľajúcich rovnaké nadšenie pre umenie a tvorbu, ale predovšetkým zdieľajúcich princípy a hodnoty, ktoré nás charakterizujú, a ktoré oddávna riadia naše rozhodnutia a činy.
Stať sa San Marco Lovers znamená vstúpiť do mladej a dynamickej Community a oprávňuje vás získať prístup k mnohým exkluzívnym výhodám, navrhnutým a venovaným tomuto projektu. Naši Lovers budú totiž dostávať štruktúrovanú komunikáciu, venovanú im, ktorá bude aktualizovaná na základe iniciatívy San Marco, ohľadne nových výrobkov uvedených na trh a ohľadne nových poskytovaných služieb. Vzdelávanie pre členov Community bude exkluzívne a prispôsobené na mieru pre našich Lovers, so štruktúrovanými školeniami, vytvorenými špeciálne pre nich. A to všetko aj, a hlavne preto, aby mali naši Lovers vždy aktuálne informácie a aby naďalej používali naše výrobky na stavbách po celom svete, a umožňovali nám tak zdieľať vytvorené projekty na našich stránkach oficiálnych sociálnych sietí, v rubrike vytvorenej a venovanej našim Lovers. A to je len začiatok.

Staňte sa súčasťou Community San Marco Lovers kvôli získaniu jedinečných výhod a kvôli začleneniu sa do našej novej a stále sa zväčšujúcej rodiny!

Prečo sa stať San Marco Lovers?

STÁLE AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE

STÁLE AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE

Zoznámenie sa v predstihu s iniciatívami firmy a s novými výrobkami uvádzanými na trh.

EXKLUZÍVNE VZDELÁVANIE

EXKLUZÍVNE VZDELÁVANIE

Prijímanie informácií o našich vzdelávacích školeniach, pričom niektoré z nich sú venované špeciálne pre Lovers.

DODATOČNÉ ZVIDITEĽNENIE

DODATOČNÉ ZVIDITEĽNENIE

Zviditeľnenie vlastných prác v dedikovanej rubrike na kanáloch našich sociálnych sietí.

Vyplňte formulár, aby ste sa stali San Marco Lover


Vyplňte všetky polia, aby ste dostali exkluzívne tričko na mieru pre vás, ktoré si budete môcť vyzdvihnúť u vášho predajcu¹