Community San Marco Lovers Community San Marco Lovers

San Marco Lovers: community vyhradená pre našich najlepších remeselníkov

San Marco predstavuje projekt San Marco Lovers, Community založená pre dekorátorov, firmy a remeselníkov, ktorí milujú naše výrobky a našu značku. Skupina ľudí, zdieľajúcich rovnaké nadšenie pre umenie a tvorbu, ale predovšetkým zdieľajúcich princípy a hodnoty, ktoré nás charakterizujú, a ktoré oddávna riadia naše rozhodnutia a činy.
Stať sa San Marco Lovers znamená vstúpiť do mladej a dynamickej Community a oprávňuje vás získať prístup k mnohým exkluzívnym výhodám, navrhnutým a venovaným tomuto projektu. Naši Lovers budú totiž dostávať štruktúrovanú komunikáciu, venovanú im, ktorá bude aktualizovaná na základe iniciatívy San Marco, ohľadne nových výrobkov uvedených na trh a ohľadne nových poskytovaných služieb. Vzdelávanie pre členov Community bude exkluzívne a prispôsobené na mieru pre našich Lovers, so štruktúrovanými školeniami, vytvorenými špeciálne pre nich. A to všetko aj, a hlavne preto, aby mali naši Lovers vždy aktuálne informácie a aby naďalej používali naše výrobky na stavbách po celom svete, a umožňovali nám tak zdieľať vytvorené projekty na našich stránkach oficiálnych sociálnych sietí, v rubrike vytvorenej a venovanej našim Lovers. A to je len začiatok.

Staňte sa súčasťou Community San Marco Lovers kvôli získaniu jedinečných výhod a kvôli začleneniu sa do našej novej a stále sa zväčšujúcej rodiny!

Chcete získať mikinu San Marco Lovers?

Od 18. septembra do 10. novembra sa môžu členovia komunity zúčastniť exkluzívnej akcie a získať mikinu San Marco Lovers

Vyplňte formulár a zájdite za vaším predajcom San Marco, aby ste sa oboznámili s touto akciou.

Prečo sa stať San Marco Lovers?

STÁLE AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE

STÁLE AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE

Zoznámenie sa v predstihu s iniciatívami firmy a s novými výrobkami uvádzanými na trh.

EXKLUZÍVNE VZDELÁVANIE

EXKLUZÍVNE VZDELÁVANIE

Prijímanie informácií o našich vzdelávacích školeniach, pričom niektoré z nich sú venované špeciálne pre Lovers.

DODATOČNÉ ZVIDITEĽNENIE

DODATOČNÉ ZVIDITEĽNENIE

Zviditeľnenie vlastných prác v dedikovanej rubrike na kanáloch našich sociálnych sietí.

Vyplňte všetky polia, aby ste dostali exkluzívne tričko na mieru pre vás,
 ktoré si budete môcť vyzdvihnúť u vášho predajcu¹

¹ Iniciatíva platná až do vypredania zásob

Vyhlasujem, že som si pozorne prečítal obsah Informačného oznámenia o ochrane súkromia a udeľujem slobodný a informovaný súhlas s nasledovnými typmi spracúvania

Informujeme vás, že z pozície záujemcu máte právo kedykoľvek zrušiť súhlas udelený pre jeden alebo viacero účelov spracúvania, a to zaslaním e-mailu na adresu privacy@sanmarcogroup.it; toto zrušenie však nijako neohrozuje beztrestnosť spracúvaní, ktoré boli nami vykonané na základe predtým udeleného súhlasu