Prípravky pre garáž Prípravky pre garáž

Kde odpočíva to, čo nás ďaleko dovezie

Garáž je trochu zanedbávaná v porovnaní s inými miestnosťami, ale aj garáž vyžaduje pozornosť a starostlivosť počínajúc farbou na steny. V prostredí, ktoré je vo všeobecnosti vlhké, studené a málo vetrané, je celkom iste najvhodnejšia priedušná vodová farba, ktorá je ideálnou odpoveďou na tento druh stavu. Z toho istého dôvodu je aj garáž vystavená tvorbe plesní, ale na každý problém existuje riešenie: protiplesňové systémy, tvorené širokou radou výrobkov na čistenie, zaistenie hygieny a predchádzanie tvorbe kolónií húb, sú veľmi účinné a schopné vyriešiť najťažšie situácie.

Garáž, ktorá je hodná tohto názvu, je vystavená veľkej záťaži áut a pneumatík, a preto podlaha nemôže byť hocijaká, ale musí uspokojovať aj najaktívnejších cestovateľov. Základnou požiadavkou pri výbere najlepšieho povrchového náteru pre podlahy garáže je preto odolnosť na tlak a teplo pneumatík.

Garáž však nie je len miestnosťou, ktorá hosťuje autá, zariadenou regálmi všetkého druhu, ale nezriedka je aj rodinným skladom. Na údržbu políc a regálov, ale aj dvierok a dvier, je vhodné zvoliť prípravky, ktoré sú predovšetkým odolné a funkčné. Pre starostlivosť o drevo preto zvoľte tie prípravky, ktoré chránia povrchy pred oterom a mechanickými škodami; pre kovové povrchy budú užitočné riešenia s antikoróznym efektom a emaily alebo laky, ktoré sa neodlupujú a zaručujú priľnavosť k podkladom a dlhodobú trvácnosť. 

Starať sa o garáž predstavuje prvý krok pre cestovanie so splnenými povinnosťami.

Prípravky pre garáž