Poistky Poistky

Poistky firmy San Marco

Od roku 1999 ponúka firma San Marco, v spolupráci s jednou z popredných poisťovacích spoločností, svojim zákazníkom možnosť ochrániť svoju prácu poistkou s trvaním 5 alebo 10 rokov, v závislosti na použitých výrobkoch a vykonanej práci. Tým, že firma San Marco si je istá kvalitou svojich výrobkov, vytvorila systém poistiek, schopný poskytnúť pokoj a bezpečie za konkurenčnú cenu, ktorá nemá výrazný vplyv na náklady za zákrok.

Firma San Marco Group Spa zrealizovala poistku, ktorá v rámci súvisiacich rizík kryje počiatočnú aplikáciu systémov s obvodovým plášťom, a ktorú môžu uzavrieť certifikované firmy podľa norma UNI 11716.

Poistka tepelného systému s obvodovým plášťom Marcotherm

Poistka je určená pre tepelné systémy s obvodovým plášťom Marcotherm, má trvanie 10 rokov a ponúka dve pásma súm s príslušnými nákladmi a poistenými hodnotami:

 1. pásmo so sumou od 12 500 € do 50 000 € -> náklady na otvorenie poistného úkonu sa rovnajú 150 € + 1,5 % z poistenej hodnoty;
 2. pásmo so sumou od 50 001 € do 150 000 € -> náklady na otvorenie poistného úkonu sa rovnajú 150 € + 1,2 % z poistenej hodnoty.

V prípade poistenia počiatočnej aplikácie pre firmy certifikované podľa UNI 11716:2018 je súčasťou prídavok 0,2% z poistenej hodnoty voči vyššie uvedenej hodnote.

Poistka pre zákroky súvisiace s vyhladzovacou stierkou s vystužovacím prostriedkom

Poistka je určená pre zákroky súvisiace s vyhladzovacou stierkou s vystužovacím prostriedkom, má trvanie 10 rokov a ponúka dve pásma súm s príslušnými nákladmi a poistenými hodnotami:

 1. pásmo so sumou od 12 500 € do 50 000 € -> náklady na otvorenie poistného úkonu sa rovnajú 150 € + 1,5 % z poistenej hodnoty;
 2. pásmo so sumou od 50 001 € do 150 000 € -> náklady na otvorenie poistného úkonu sa rovnajú 150 € + 1,2 % z poistenej hodnoty.

Poistka pre rozsiahle práce

Poistka je určená pre rozsiahle práce, má trvanie 5 rokov a ponúka dve pásma súm s príslušnými nákladmi a poistenými hodnotami:

 1. pásmo so sumou od 12 500 € do 50 000 € -> náklady na otvorenie poistného úkonu sa rovnajú 150 € + 0,7% z poistenej hodnoty;
 2. pásmo so sumou od 50 001 € do 150 000 € -> náklady na otvorenie poistného úkonu sa rovnajú 150 € + 0,5% z poistenej hodnoty.

Záruky v rámci zásad San Marco

Na čo sa vzťahuje poistenie

Spoločnosť poisťuje všetky materiály, ktoré sú súčasťou vonkajšieho tepelnoizolačného systému Marcothem. Je možné poistiť cyklus náterov aplikovaných na novostavby alebo budovy v rekonštrukcii. Prvotná aplikácia je poistená, ak je firma certifikovaná podľa normy UNI 11716:2018.

Poistené riziko

Poisťovateľ je povinný uhradiť vecné a priame škody na „Kvalitných výrobkoch“ spôsobené:

 • chybami výpočtu alebo konštrukčnými chybami;
 • nedostatkami materiálu alebo vadami;
 • výrobnými chybami.

Trvanie záruky

10 rokov od dátumu ukončenia diela uvedeného v preberacom protokole objednávateľa.

Územná platnosť

Poistenie sa vzťahuje výlučne na práce, ktoré sa vykonávajú, dodávajú a používajú v Taliansku, Vatikáne, Sanmarínskej republike, členských štátoch Európskeho spoločenstva a vo Švajčiarsku.

Aktivácia zásad

 • Technická kontrola vykonaná pracovníkmi technickej pomoci San Marco a vypracovanie príslušnej technickej správy.
 • Otvorenie spisu a začatie práce.
 • Po skončení prác sa spis uzavrie a vydá sa osvedčenie o poistení.

Počas celého trvania prác, od otvorenia a uzavretia spisu až po vydanie certifikátu, poskytuje spoločnosť San Marco vysoko špecializovaný personál na podporu spoločnosti, predajcov a klientov.
Technickú podporu spoločnosti San Marco môžete kontaktovať prostredníctvom vyhradeného čísla alebo e-mailu.