Kto je San Marco Kto je San Marco

Hlavné sídlo firmy San Marco

Výrobný závod na ploche 52 500 m², ktorá zahŕňa kancelárie s centrálnymi funkciami, výrobu a sklad. Komplex bol vybudovaný s použitím najmodernejších stavebných technológií a je vybavený fotovoltaickým zariadením v súlade s firemnou filozofiou udržateľného rozvoja. 

V sídle Marco sa vyrábajú vodové a priedušné farby, emaily a laky s obsahom vody, hrúbkové povrchové nátery, štuky vo forme pasty, výrobky s vápnom, pasty podľa systému farebnej škály, dekoračné prípravky a špeciality. 

Výrobných závodov firmy San Marco je celkovo šesť, a z toho tri sú automatizované, s celkovou výrobnou kapacitou 35 000 000 kg vodových farieb, hrúbkových povrchových náterov a výrobkov s vápnom, s tromi výrobnými úsekmi pre výrobu farbiacich pást, lakov, emailov s vodou a špeciálnych výrobkov s celkovou kapacitou 10 000 000 kg/rok.

Piliere, na ktorých firma San Marco vybudovala úspešnú históriu

Vzťah s partnermi

Starostlivosť o vzťahy so zákazníkmi je založená na pozornosti, na radách a niekedy aj na priateľstve a na nepretržitej aktualizácii ich znalostí prostredníctvom vzdelávacích školení LABFORPRO.

Inovácia

Pokrokový výskum a vývoj schopný ponúkať inovácie v súlade s potrebami trhu a často v ich predstihu.

Výrobky

Pozornosť venovaná kvalite výrobkov a procesov, ktorá svedčí o prísnych disciplinárnych protokoloch na získanie certifikácií o kvalite s medzinárodnou platnosťou a široké a hlboké zloženie rady výrobkov, schopné uspokojiť špecifické a rôznorodé potreby.

Ľudia

Voľba kompetentných spolupracovníkov a nepretržité zlepšovanie ich odbornosti.

Udržateľnosť

Rozhodné prijatie filozofie, zameranej na udržateľný vývoj a na pozornosť venovanú zdraviu a pohode ľudí.