Kolorimetria a kolorimetrický softvér  Kolorimetria a kolorimetrický softvér

Tónovací softvér Leonardo pre San Marco

Po niekoľkých rokoch výskumu a vývoja sa zrodil softvér Leonardo, ktorý bol vyvinutý na podporu používania kolorimetrického systému San Marco. Leonardo poskytuje nové užitočné funkcie s jednoduchým, intuitívnym a moderným rozhraním. Umožňuje lepšiu organizáciu práce a urýchľuje každodennú prácu s kolorimetrom, čím skracuje čas a zvyšuje produktivitu.
Pomocou programu Leonardo môžete spravovať historický archív jednoduchým zoskupovaním činností a ich kategorizáciou podľa zákazníka a konkrétneho pracoviska tak ako vám to vyhovuje. História výstupov eliminuje akékoľvek problémy súvisiace so zmenami receptúr v priebehu času a umožňuje vám sledovať, čo ste predtým urobili pre daného zákazníka alebo pracovisko, aby ste boli pripravení opätovne dodať výrobok v rovnakej farbe ako pri prvej dodávke. Farbenie sa potom ľahko upravuje na základe zvoleného vzorca, ako aj farieb zo simultánnych priečinkov, ktoré sa môžu formulovať automaticky vďaka integrovanému výpočtovému mechanizmu. A pre všetky výrobky, ktorých zloženie nie je k dispozícii, môžete použiť vyhľadávanie farieb, ktoré sú najbližšie k požadovanej farbe.
Na zobrazenie a tlač je k dispozícii množstvo merných jednotiek a zlomkov unce, pričom možnosť výroby prispôsobeného obalu uľahčuje manipuláciu so vzorkami. V softvéri je integrovaná aj jednoduchá kalkulačka farieb, ktorá dokáže odhadnúť potrebné množstvo výrobku v závislosti od farbených povrchov.

Leonardo je tiež lídrom vo využívaní nových digitálnych technológií. Používateľom, ktorí sa zaregistrujú na našom špecializovanom portáli, sa automaticky poskytuje bezplatná služba cloudového zálohovania miestnej databázy, takže aj v prípade poruchy počítača v obchode budú vaše údaje v bezpečí a budú okamžite a ľahko obnoviteľné. Napokon, priame prepojenie na stránky výrobku na webovej stránke spoločnosti umožňuje prezerať vlastnosti výrobku a sťahovať karty technických údajov a karty bezpečnostných údajov, čím získate všetky informácie o farbivách a iných materiáloch z jediného portálu.
Vďaka intuitívnemu a atraktívnemu rozhraniu s jednoduchým ovládaním ako aj neustálemu vývoju nových a pokročilejších funkcií je Leonardo jedinečným a inovatívnym nástrojom typu všetko v jednom.

Pomoc pri kolorimetrii

Systém merania farebných odtieňov Marcromie umožňuje reprodukciu nekonečnej rady farieb. Predajca, ktorý sa rozhodne prijať tento systém, získa kompletnú autonómiu a nezávislosť, bude schopný dodať v krátkom čase materiál farby a plne tak uspokojiť svoju klientelu.
Systém merania farebných odtieňov Marcromie používa pasty s obsahom vody a univerzálne pasty s konfiguráciou 16 alebo 24 kanistrov.
K dispozícii je séria výbav ako manuálne i elektronické kolorimetre, spektrometre, mixéry, miešadlá a riadiace softvéry, ktoré umožňujú nahliadať do špecifických archívov vzorcov, vytvárať vzorky farieb a korigovať ich. Zákazník má k dispozícii kompletnú sériu farebných paliet pre bežné i dekoratívne prípravky.


Technici v laboratóriu sa zaoberajú:

  • vývojom kolorimetrického systému, z hľadiska prípravkov, receptov, referencií farieb a výbav s cieľom môcť sa spoľahnúť na stále rastúcu spoľahlivosť a reprodukovateľnosť;
  • inštaláciou výbav v predajniach so zaškolením obsluhy;
  • aktivitou pomoci so službou kompletného popredajného servisu, aby mohli rýchlo reagovať na požiadavky a potreby zákazníkov.
  • Vďaka nepretržitej inovácii farbiacich pást, výbav a referencií farieb sme schopní vždy ponúknuť pokrokové riešenia.
  • Je aktívne zelené číslo pre pomoc pri kolorimetrii 800-131611 v rámci každodennej podpory pre predajcov.