Školenia odborného vzdelávania Školenia odborného vzdelávania

Budúcnosť je už tu, s odborným vzdelávaním San Marco

Vzdelávacie aktivity predstavujú investíciu do rozvoja technických kompetencií profesionálov dneška i zajtrajška. Kvôli tomu a aj kvôli ďalšiemu napredovaniu, firma San Marco ponúka vzdelávacie kurzy pre predajcov i aplikátorov prostredníctvom stále pokročilejších spôsobov s vlastným prispôsobením.
Rôznorodosť spôsobov poskytovania školení, integrovaná do novej platformy e-learing, je schopná ponúknuť profesionálom stále špecifickejší a optimalizovanejší didaktický podklad so zaručením kompletnej a flexibilnej vzdelávacej služby. 
Diverzifikácia typov vysoko odborného vzdelávania nám umožňuje odpovedať na najpraktickejšie potreby aplikátorov a predajcov: ponúkame aktivity od vzdelávania prezenčného, prostredníctvom priamej skúsenosti v našom sídle, po inovačné a digitálne ponuky, v ktorých sa ponuka vzdelávania San Marco, zrealizovaná prostredníctvom webinárov a obsahov online, dostupných 24 h, môže dostať ku všetkým, vždy a všade. 

Vzdelávanie Vzdelávanie

Vzdelávanie v školiacom stredisku

Všetko je jednoduchšie, ak je to spojené so skúsenosťou. S pracovnými seminármi San Marco v oficiálnych školiacich strediskách sa vzdelávanie stáva kreatívnym. Vytvárať, upevňovať a rozvíjať svoje technické znalosti v sídle skupiny San Marco Group umožňuje zvyšovať svoje najšpecifickejšie kompetencie zdokonaľovania manuálnych schopností v aplikácii výrobkov značky San Marco vďaka priamej podpore našich špecializovaných technikov. 

Školenia Školenia

Školenia formou webinárov

Vzdelávanie na diaľku, bez priestorového a časového obmedzenia: účasť na webinároch San Marco pre aplikátorov a predajcov umožňuje sledovať školenia priamo z vlastnej kancelárie s cieľom zostať oboznámení s novinkami. Vďaka širokej ponuke od firmy San Marco a ponuke obsahov pre obchodné alebo administratívne vzdelávanie, bude možné realizovať interakciu a dovolávať sa informácií priamo u našich technikov a odborných poradcov.

Platforma Platforma

Platforma e-learning

Platforma e-learning je nový didaktický projekt firmy San Marco: táto multimediálna skrinka s dedikovanými školeniami sa obracia na aplikátorov, predajcov a všetkých profesionálov z odboru, ktorí budú môcť mať prístup k školiacemu systému, dostupnému 24 hodín denne, a budú doňho môcť kedykoľvek nahliadnuť. Okrem obsahov, ponúkaných výhradne online, budú zavedené aj zmiešané školiace postupy na doplnenie a valorizáciu dôležitých obsahov školení prezenčnou formou, i kvôli špecifickosti vzdelávania na diaľku. 

Naše školiace strediská

Via Alta 12, Marcon - Venezia (Benátky)
Školiace stredisko Marcon hostí každý rok viac ako tisíc osôb v priestoroch vybavených na školiace aktivity, s priestormi a nástrojmi určenými výhradne pre LabForPro.

Prostredie vyhradené na privítanie a registráciu účastníkov.
Dielne, ktoré sú upravené na mieru, umožňujú profesionálom z odboru zoznámiť sa s našimi výrobkami prostredníctvom praktickej aplikácie a rozšíriť svoje technické znalosti.
Poslucháreň vybavená modernými multimediálnymi zariadeniami na realizáciu videa a webinárov na interaktívnu didaktiku v priamom prenose.
Sídlo je miestom privítania pre všetky školenia, ktoré sa odohrávajú v školiacom stredisku Macron.