Systémy tepelnej izolácie vo forme obvodového plášťa Systémy tepelnej izolácie vo forme obvodového plášťa

Systémy tepelnej izolácie vo forme obvodového plášťa značky San Marco

Energia, využívaná v rezidenčnom stavebníctve na ohrev priestorov domov a budov, predstavuje približne 30 % celkovej národnej spotreby energie, teda obrovské plytvanie zdrojmi na celosvetovej úrovni a je jednou z hlavných príčin skleníkového efektu a zvýšenia teplôt na zemi.

Väčšina existujúcich a neobnovených obydlí a budov denne plytvá veľkou energiou a to spôsobuje predovšetkým vysoké sumy na účtoch za energiu.

 • Ako obmedziť tepelné úniky z obydlí?
 • Ako zvoliť najlepšie riešenia pre úspory energie a peňazí?
 • Ako ochrániť ekosystém a zaručiť čisté prostredie pre naše deti?

Definíciou „tepelná izolácia vo forme obvodového plášťa“, často identifikovaná aj skratkou ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) sa má na mysli vonkajší obklad stien budovy prostredníctvom izolačných panelov rôzneho druhu, ktoré vďaka ich nízkej tepelnej vodivosti výraznou mierou znižujú prechod tepla medzi vonkajším a vnútorným prostredím, so zaručením komfortu bývania a obmedzením spotreby energie potrebnej na ohrev a na ochladenie.

Marcotherm

Marcotherm predstavuje syntézu viac ako desaťročnej snahy a skúseností značky San Marco s ponúkaním stále rôznorodejšej a aktualizovanejšej rady riešení vo forme prípravkov a služieb pre systémy tepelnej izolácie vo forme obvodového plášťa.
Ponuka Marcotherm je tvorená 5 hlavnými alternatívnymi systémami na základe izolantov, ktoré ich charakterizujú:

 • Marcotherm CLASSIC – zo spekaného expandovaného polystyrénu / EPS;
 • Marcotherm ADVANCED – z EPS s grafitom;
 • Marcotherm ROCK – z minerálnej vlny / MW;
 • Marcotherm SUGHERO – z korku / ICB;
 • Marcotherm PU – z expandovaného polyuretánu.

Pre každý komponent systémov je k dispozícii široký výber prípravkov pre každú potrebu návrhu, od lepidiel a vyhladzovacích stierok po príslušenstvo, primer a povrchové nátery.
Marcotherm okrem toho ponúka rôzne druhy certifikácií svojich prípravkov a systémov, a to technického charakteru (ETA) i charakteru prostredia (EPD, zhoda s CAM), v závislosti na požiadavkách objednávateľa alebo potrebách stavby, aj vo vzťahu k daňovým úľavám pre energetickú rekvalifikáciu (Bonus Facciate 90%, Ecobonus 65%-75%, Superbonus 110%).

Prečo používať systém Marcotherm

 • Kvôli menšej spotrebe energie a okamžitému zníženiu nákladov na ohrev a klimatizáciu.
 • Kvôli zvýšeniu ekologickej neškodlivosti v budovách zlepšením komfortu a pohody toho, kto sa tam zdržiava alebo tam býva.
 • Kvôli prispeniu k zníženiu spotreby paliva získaného z fosílnych zdrojov.
 • Kvôli prispeniu k obmedzeniu znečisťujúcich emisií na bývajúceho.
 • Kvôli investovaniu s optimalizáciou svojej nehnuteľnosti.
Firma San Marco ponúka systém tepelnej izolácie formou obvodového plášťa Marcotherm pre nové aj pre už existujúce budovy. Pri rekonštrukcii budov predstavuje systém Marcotherm najlepšie riešenie pre rekvalifikáciu vonkajších povrchov a pre získanie výhod tepelnej izolácie. Zákrok realizuje estetické zlepšenie fasád a zároveň predstavuje výraznú úsporu energie.
Z celkovej spotreby paliva použitého na vykurovanie budovy, systém Marcotherm umožňuje ušetriť od 20 do 40 % už od prvého roku, s výraznými výhodami na účte za energiu. Týmto spôsobom sa každý rok ušetrí na nákladoch na vykurovanie a zároveň sa vytvorí dokonalý komfort bývania. 

Šetrite energiou a znížte náklady na účty

Zníženie spotreby energie v miere 20-40 % je jednoznačne možné s ľahko predstaviteľnými ekonomickými výhodami. Výhody systému Marcotherm sú merateľné v zime aj v lete: v zime vnútorné steny nahromadia teplo a uvoľňujú ho postupne, čím zaisťujú konštantnú teplotu v prostrediach. V lete sa pri použití svetlých farieb zníži prehrievanie vonkajších stien a zabráni sa hromadeniu vnútorného tepla, a tým sa zníži používanie klimatizácie.

Postaráte sa o planétu, o vás a o tých, ktorých máte radi

Vďaka väčšej energetickej účinnosti budovy je možné znížiť náklady na účtoch za energiu a aktívne prispieť k zníženiu emisií škodlivých látok do atmosféry, vrátane oxidu uhličitého - CO2, a to vedie k zlepšeniu kvality životného prostredia.
Fasáda, navrhnutá so systémom tepelnej izolácie vo forme obvodového plášťa Marcotherm chráni pred teplom i pred chladom a zlepšuje komfort bývania. Pohodlná klíma bývania zlepšuje pocit pohody a kvality života.

Discover Marcotherm products

Caratteristiche e Certificazioni dei sistemi Marcotherm

Un sistema a cappotto deve soddisfare requisiti per il benessere abitativo sia invernale che estivo, garantendo le massime prestazioni termiche ed igrometriche, oltre che possedere delle certificazioni a garanzia e trasparenza per il mercato.

Per orientarsi in maniera chiara e veloce scegliendo consapevolmente il cappotto che meglio soddisfa le tue esigenze, abbiamo scelto di rappresentare le principali caratteristiche dei sistemi Marcotherm con le tabelle qui in basso.

Sistemi Marcotherm certificati ETA

Caratteristiche sistemi Marcotherm

Poistka

Aby bolo možné aktivovať 10-ročné poistenie systému Marcotherm, je potrebné požiadať o predchádzajúcu návštevu technika San Marco na mieste, ktorý vypracuje protokol. Nehnuteľnosti, ktorým bola udelená pozitívna technická správa, možno poistiť podľa postupu uvedeného spoločnosťou.
Pripomíname, že tí, ktorí si aktivujú tieto zásady a už získali certifikát akreditovaného orgánu o pokládke obkladového systému v súlade s normou UNI 11716, budú mať možnosť poistiť si aj prvotnú pokládku systému na 10 rokov.
Poistka je určená pre tepelné systémy s obvodovým plášťom Marcotherm, má trvanie 10 rokov a ponúka dve pásma súm s príslušnými nákladmi a poistenými hodnotami:

 • pásmo so sumou od 12 500 € do 50 000 € -> náklady na otvorenie poistného úkonu sa rovnajú 150 € + 1,5 % z poistenej hodnoty;
 • pásmo so sumou od 50 001 € do 150 000 € -> náklady na otvorenie poistného úkonu sa rovnajú 150 € + 1,2 % z poistenej hodnoty.

V prípade poistenia počiatočnej aplikácie pre firmy certifikované podľa UNI 11716:2018 je súčasťou prídavok 0,2% z poistenej hodnoty voči vyššie uvedenej hodnote.
V prípade poistenia počiatočnej inštalácie pre spoločnosti certifikované v súlade s UNI 11716:2018 sa k vyššie uvedenému pripočítava prirážka 0,2 % z poistnej hodnoty.

Maximálna poistná suma na certifikát 150 000 EUR.