Fixačné a izolačné prípravky na múry Fixačné a izolačné prípravky na múry

Fixačné a izolačné prípravky na múry značky San Marco

Ako zvoliť fixačný prípravok na múry na konsolidáciu stien a na zlepšenie priľnavosti farieb a lakov?
Fixačný prípravok na múry, známy aj ako izolačný fixačný prípravok, je úplne zásadným výrobkom na zaručenie lepšieho priľnutia farby na steny. Na povrchoch, určených na vymaľovanie po prvý krát, alebo na ktorých bola aplikovaná vrstva zo sadry alebo omietky s veľkou plochou, pôsobí fixačný prípravok na múry rozhodujúcim účinkom. Špeciálne zloženie fixačných a izolačných prípravkov na múry značky San Marco zaručuje vysoký koeficient prieniku do pórov steny s cieľom vytvoriť ideálne podmienky na lepšie priľnutie následne aplikovanej farby.
Následné nanesenie farby bude vďaka použitiu fixačného prípravku na múry homogénnejšie a zabráni sa nerovnomernej absorpcii farby.
Fixačné a izolačné prípravky na múry San Marco sú tvorené akrylovými živicami s nízkym zápachom a neobsahujú prchavé organické zlúčeniny (VOC), tzn. neškodlivé pre životné prostredie a pre osoby, ktoré ich používajú.
K dispozícii sú dva rôzne základy:

Fixačné a izolačné prípravky na múry s obsahom vody

Fixačné a izolačné prípravky na múry s obsahom vody sú vytvorené s akrylovým pojivom a s obsahom vody, a sú určené pre fázy impregnácie a povrchovej izolácie podkladov, tvorených múrmi v interiéroch i v exteriéroch. Zlepšujú kohéznosť farby a zjednocujú absorpciu ošetrovaného substrátu.
Fixačné a izolačné prípravky na múry s obsahom vody sú k dispozícii v dvoch verziách: biela je ideálna ako krycí podklad pre farby nanášané v prostrediach v interiéri i v exteriéri; v priesvitnej verzii sa vyznačujú vysokou prienikovou a konsolidačnou schopnosťou.

Fixačné a izolačné prípravky na múry, s obsahom rozpúšťadla

Fixačné prípravky s obsahom rozpúšťadla sú odporúčané na konsolidáciu podkladov tvorených externými múrmi a vyznačujú sa veľmi vysokou schopnosťou prieniku. Špeciálne akrylové pojivo rozpustené v rozpúšťadle robí fixačný prípravok mimoriadne vhodným pre fázu impregnácie a izolácie povrchu steny a zaisťuje čo najlepšie ukotvenie a priľnavosť následných vrstiev farby. 

Fixačné prípravky na múry

Priľnavé podkladové nátery